NÄRA, MODERNT OCH ANVÄNDARVÄNLIGT

Fastighetsägarnas arbete i sitt intranät

 

fa_logo_cmyk_pos 

”Vi vill vara en modern arbetsplats som är attraktiv för medarbetarna och ett bra intranät blir då en självklarhet.”

Fastighetsägarna hade en rad måsten som skulle leda till det huvudsakliga målet. I caset visar vi på hur Spintr hjälper Fastighetsägarna med drift av ett "bra" intranät:

  • Det ska vara lätt att hitta information om exempelvis företaget och sin anställning.

  • Intranätet ska främja och underlätta för bättre kommunikation inom verksamheten.

  • Det ska ha dokumenthantering så att viktiga dokument ska bli tillgängliga samt uppdateras på ett och samma ställe.

  • Intranätet ska ha sociala flöden och nyheter så att fler inom företaget vet vad som händer.

  • Intranätet ska ha funktioner så att ledningen kan bli mer synlig till exempel bloggfunktion.

Fastighetsägarna är en branschorganisation som arbetar för en hållbar och fungerande fastighetsmarknad genom att förbättra villkoren för fastighetsföretagandet i landet, så att bostads- och lokalmarknaden kan utvecklas.

Organisationen är rikstäckande med kontor från Malmö i söder till Luleå i norr och cirka 15 000 fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar är medlemmar.