KOMMUNIKATION ÄR ENGAGEMANG I MYNDIGHETEN

Jämställdhetsmyndighetens arbete i sitt intranät

jamy_png 

SJÄLVKLARA STARTPUNKTEN PÅ ARBETSDAGEN

Beslutet att välja Spintr bottnade sig i att produkten uppfyllde de ”måsten” som Jämställdhetsmyndigheten hade satt upp för sitt nya intranät:

• Sociala funktioner som till exempel chatt, blogg och möjligheten att lägga upp bilder ska finnas

• Intranätet ska vara molnbaserat

• Varje medarbetare ska kunna skapa egna profilsidor

• Det ska vara möjligt att arbeta i grupper

• Det ska vara möjligt att spara och dela dokument

• Det ska fungera i mobila enheter

• Intranätet ska fungera med Office 365

 Jämställdhetsmyndigheten är en nationell expertmyndighet som ligger i Göteborg. Myndigheten inrättades 1 januari 2018 och har i dagsläget ett 60-tal anställda.

Jämställdhetsmyndighetens syfte är att säkerställa att regeringens jämställdhetspolitiska prioriteringar får genomslag samt att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken.