Starkt arbetsgivarvarumärke kan generera i ökad lönsamhet och lägre personalomsättning

E-guiden baserar sig på vad våra författare uppfattat som best practices kring employer branding samt vad internationell expertis anser är grundläggande för ett lyckat arbete med ett arbetsgivarvarumärke. Materialet riktar sig till VD och ledningspersoner inom HR, marknad och kommunikation.

Genom ett strukturerat och transparent employer branding-arbete kan ni öppna dörren för nya talanger samtidigt som motivation och engagemang ökar chanserna att behålla den kompetens som redan finns i verksamheten.

Den här e-guiden ger dig en förståelse kring varför ni kontinuerligt bör fokusera på ert arbetsgivarvarumärke, samt bjuder på konkreta tips för hur ni kan ta arbetet till nästa nivå.

Guiden innehåller information om:

- Vad ett arbetsgivarvarumärke är samt består av
- Varför dina medarbetare är centrala för ert arbetsgivarvarumärke
- Tio tips som förenklar arbetet med ert employer branding
- Vad en EVP, Employer Value Proposition, består av
- Vad en kandidatresa är

Gör som experterna!