Nyckeln till engagerade medarbetare

Guiden baserar sig på vad våra författare uppfattat som best practice kring engagemang samt vad erfarna ledare anser är grunden till en väl fungerande personalgrupp, med hjälp av rätt typ av verktyg och kunskap.

Transparens, gemensamma mål och tydlig kommunikation är nycklar för engagemang på arbetsplatsen. Ett väl sammansvetsat team har förutsättningar att lyckas, på kort och lång sikt, vilket ökar möjligheterna till en ytterligare välmående organisation.

Den här guiden ger dig en introduktion till varför engagemang kan bidra till ökad lönsamhet, ett sammansvetsat team och möjligheter att nå utsatta mål i butiken. Du får även konkreta tips som enkelt kan bidra till ytterligare engagemang hos medarbetarna.

I den här kursen får du info och kunskap kring:

  • varför engagemang lyfter hela medarbetargruppen,
  • hur engagemang kan gynna organisationens lönsamhet,
  • hur pass stor skada ett aktivt o-engagemang kan göra i en organisation,
    vikten av att förstå medarbetarna, deras känsla av organisationen och ge dem rätt förutsättningar för att lyckas,
  • hur en person i ledande position på ett peppande sätt kan uppmuntra resten av verksamheten till ett ökat engagemang,
  • vad EPS (Earnings Per Share) är samt hur det kan påverkas av medarbetarens engagemang,
  • intern kommunikations-experten Anna Almberg tipsar om hur engagemang föder framgång.

Dessutom erbjuder vi dig verktyg och tips som är enkla att ta till i ert dagliga arbete för att stärka engagemanget i er organisation.

Materialet riktar sig främst till VD och ledningspersoner inom HR, marknad och kommunikation. Det finns dock en poäng i att lyfta material från den för att dela med hela medarbetargruppen för en ytterligare transparent organisation, vilket ofta medför ett ökat engagemang.

Du hittar fler e-guider, snabbkurser och webinar i vår Kunskapsbank. Där kan du även ta del av Spintr-bloggen för mer inspiration kring internkommunikation, engagemang och ytterligare lönsamhet i din organisation.

Gör som experterna!