En stark företagskultur blir en lönsam affär

Visste du att en organisation med engagerade medarbetare har ett tillväxtindex på 4,7/5? Samtidigt som en verksamhet med uttråkade medarbetare har ett tillväxtindex på 1,0.

Denna snabbkurs på 28 sidor är till VD och ledningspersoner inom HR, marknad och kommunikation.

Vi har baserat den på best practices kring företagskultur och erfarna ledares syn på ett positivt arbetsklimat där företagskulturen genomsyrar arbetsdagen. Den hjälper även medarbetaren att förstå vikten av sin roll i verksamheten. 

Den här guiden ger dig en djupare förståelse till varför företagskulturen ökar viljan hos individen att bidra till arbetsgivarens framgång samt hur du kan skapa en känsla av att den individuella prestationen påverkar verksamheten som helhet.

Guiden innehåller:

– Insikter i hur ni boostar er företagskultur
– Enkla steg för att utveckla en kulturplan
– Tydliga argument för att aktivt arbeta med företagskulturen
– Nycklar för att sänka personalomsättningen
– Statistik

Gör som experterna