Internkommunikation motiverar och engagerar

Öppna dörren till en smidigare internkommunikation samt förstå hur – och varför – internkommunikation påverkar medarbetarens medvetenhet och potential att vilja arbeta mot verksamhetens mål.

E-guiden baserar sig på best practices kring internkommunikation och vad erfarna ledare anser är grunden till ett positivt arbetsklimat där kommunikationen genomsyrar arbetsdagen. Den hjälper även medarbetaren att förstå vikten av hens roll i verksamheten. Materialet riktar sig till VD och ledningspersoner inom HR, marknad och kommunikation.

Den här guiden ger dig en djupare förståelse till varför internkommunikationen ökar viljan hos individen att bidra till arbetsgivarens framgång samt hur du kan skapa en känsla av att den individuella prestationen påverkar verksamheten som helhet.

Guiden innehåller information om:

– Bakgrunden till varför internkommunikation skapar motivation
– Infallsvinklar för att nå fram med kommunikationen
– Vilka typer av kommunikationstyper det finns i en verksamhet
– Förhållningssätt när internkommunikationen påverkas negativt
– Konkreta tips om hur du skapar engagemang med hjälp av internkommunikation

Gör som experterna