Internkommunikation motiverar och engagerar

Öppna dörren till en smidigare internkommunikation samt bygg en djupare förståelse kring hur – och varför – internkommunikation påverkar medarbetarens medvetenhet och potential att vilja arbeta tillsammans med medarbetarna mot verksamhetens mål.

E-guiden baserar sig på best practice kring internkommunikation och vad erfarna ledare anser är grunden till ett positivt arbetsklimat där kommunikation genomsyrar arbetsdagen. En levande och tillåtande internkommunikation hjälper även medarbetaren att förstå vikten av hens roll i verksamheten, vilket stärker hens känsla av tillhörighet, gemenskap samt boostar självförtroendet.

Den här guiden ger dig en djupare förståelse till varför internkommunikationen ökar viljan hos individen att bidra till arbetsgivarens framgång samt hur du kan skapa en känsla av att den individuella prestationen påverkar verksamheten som helhet.

I den här kursen får du info och kunskap kring:

  • internkommunikationens bakgrund, och hur den faktiskt skapar motivation,
  • infallsvinklar för att smidigt och effektivt nå fram med kommunikationen,
  • olika typer av kommunikation som finns i en verksamhet,
  • hur ambassadörskap hänger ihop med internkommunikation,
  • olika förhållningssätt ni kan använda er av när internkommunikationen påverkas negativt,
  • hur internkommunikationen och arbetsklimatet påverkas om ni har en öppen internkommunikation eller en toppstyrd.

Dessutom erbjuder vi dig verktyg och tips som är enkla att ta till i ert dagliga arbete för att utveckla er specifika internkommunikation vilket även kommer bidra till en stärkt organisation med större potential till ökad lönsamhet. 

Materialet riktar sig främst till VD och ledningspersoner inom HR, marknad och kommunikation. Det finns dock en poäng i att lyfta material från den för att dela med hela medarbetargruppen för en ytterligare transparent organisation, vilket ofta medför en stärkt internkommunikation.

Du hittar fler e-guider, snabbkurser och webinar i vår Kunskapsbank. Där kan du även ta del av Spintr-bloggen för mer inspiration kring internkommunikation, engagemang och ytterligare lönsamhet i din organisation.

Gör som experterna