Chat with us

Tröttnat på ert nuvarande intranät?

Ta del av investeringsguiden för ledare som vill boosta engagemanget, stärka internkommunikationen och öka lönsamheten i din organisation.

I den här investeringsguiden får du info och kunskap kring:
  • intranätets historia,
  • hur ett intranät skapar engagemang, välmående och lönsamhet,
  • intranätets styrka när er internkommunikation lever,
  • ett intranäts koppling till lägre personalomsättning,
  • vilka delar av ett intranät som är vitala för just er organisation,
  • hur olika typer av medarbetare får störst behållning av ett intranät,
  • intranätets tekniska aspekter för att effektivisera er arbetsdag.

Du hittar även en lättöverskådlig jämförelsetabell där du enkelt kan se vilken typ av lösning som uppfyller dina krav så att ert val passar er organisation.

Vilken intranätslösning passar din organisation bäst?

Den här investeringsguiden är skapad för att ge dig en djupare förståelse till hur internkommunikationen, engagemang och nyckeltal hänger ihop samt har en naturlig plats för att öka transparensen och lönsamheten i organisationen samt stärka arbetsgivarvarumärket.

Många verksamheter går miste om de positiva aspekterna av att ha en intranätslösning, oftast för att den nuvarande lösningen inte stöttar organisationens nuvarande utmaningar.