Vilken intranätslösning passar din organisation bäst?

Den här investeringsguiden är skapad för att ge dig en djupare förståelse till hur internkommunikationen, engagemang och nyckeltal hänger ihop samt har en naturlig plats på ett intranät för att öka transparensen och lönsamheten i organisationen samt stärka företagskultur.

Ett intranät är en komplex tjänst med huvudsyftet att stärka en organisation och dess välmående, samt att boosta medarbetargruppen genom en mer effektiv internkommunikation.

Många verksamheter går miste om de positiva aspekterna av att ha ett intranät då de inte besitter rätt kompetens och kunskap när det kommer till vad ett intranät kan bidra med till en organisation.

Materialet riktar sig främst till VD och ledningspersoner inom HR, IT och  kommunikation. 

I den här investeringsguiden får du info och kunskap kring:

  • intranätets historia,
  • hur ett intranät skapar engagemang, välmående och lönsamhet,
  • intranätets styrka när er internkommunikation lever,
  • ett intranäts koppling till lägre personalomsättning,
  • vilka delar av ett intranät som är vitala för just er organisation,
  • hur olika typer av medarbetare får störst behållning av ett intranät,
  • intranätets tekniska aspekter för att effektivisera er arbetsdag.

Du hittar även en lättöverskådlig jämförelsetabell där du enkelt kan se vilken typ av intranät som uppfyller dina krav så att ert val passar er så bra som möjligt i slutändan.

Dessutom erbjuder vi tips som är enkla att ta till i ert dagliga arbete för att komma igång mer ett nytt intranät men även för att hålla det levande under en längre tid för att utveckla er organisation och er medarbetargrupp - något som kommer leda till ökad lönsamhet och minskad personalomsättning.

Gör rätt val för er!

Om du vill få mer information kring intranät och hur det kan användas för att stärka en organisation är du välkommen att besöka vår kunskapsbank.

Besök kunskapsbanken