Boosta engagemanget

Guiden baserar sig på vad våra författare uppfattat som best practices kring nyckeltal och vad erfarna ledare anser är grunden till ett lyckat målstyrningsarbete med hjälp av nyckeltal. Materialet riktar sig till VD och ledningspersoner inom HR, marknad och kommunikation.

Att riktade och relevanta nyckeltal är faktorer för motivation och engagemang vet många ledare idag. Denna guide ger dig en introduktion till varför nyckeltal ökar viljan hos individen att bidra till arbetsgivarens framgång och hur du kan skapa en känsla hur den individuella prestationen påverkar verksamheten som helhet.


Guiden innehåller;

– Bakgrunden till varför nyckeltal skapar motivation
– Konkreta tips om hur du får engagemang med hjälp av nyckeltal
– Vikten av att inte bara ha nyckeltal utan också kontext

Gör som experterna!