Boosta engagemanget hos kollegorna och nå nya mål

Guiden baserar sig på vad våra författare uppfattat som best practice kring nyckeltal och vad erfarna ledare anser är grunden till ett lyckat målstyrningsarbete med hjälp av nyckeltal, med hjälp av rätt verktyg och en grundläggande kunskap.

Att riktade och relevanta nyckeltal är faktorer för motivation och engagemang vet många ledare idag. Denna guide ger dig en introduktion till varför nyckeltal ökar viljan hos individen att bidra till arbetsgivarens framgång och hur du kan skapa en känsla hur den individuella prestationen påverkar verksamheten som helhet.

I den här kursen får du info och kunskap kring:

  • olika typer av nyckeltal och sätt att läsa av dem,
  • arbetet med nyckeltal, hur det kan skapa lönsamhet i er organisation samt bakgrunden till varför nyckeltal används,
  • hur nyckeltal kan boosta motivation och engagemang i medarbetargruppen,
  • vikten av att erbjuda en god kontext kring nyckeltalen när de presenteras i organisationen så att alla kan ta till sig deras betydelse,
  • värdet i att sätta individuella mål kopplade till organisationen i stort med hjälp av nyckeltal,
  • möjligheter att sporra medarbetare ytterligare genom tävlingar kopplade till nyckeltal som medför engagemang, medvetenhet och på sikt även lönsamhet.

Dessutom erbjuder vi dig verktyg och tips som är enkla att ta till i ert dagliga arbete med era specifika nyckeltal vilket bidrar till en stärkt organisation med större potential till ökad lönsamhet.

Materialet riktar sig främst till VD och ledningspersoner inom HR, marknad och kommunikation. Det finns dock en poäng i att lyfta material från den för att dela med hela medarbetargruppen för en ytterligare transparent organisation, vilket ofta medför en stärkt internkommunikation.

Du hittar fler e-guider, snabbkurser och webinar i vår Kunskapsbank. Där kan du även ta del av Spintr-bloggen för mer inspiration kring internkommunikation, engagemang samt ytterligare lönsamhet i din organisation med hjälp av nyckeltal och målstyrning.

Gör som experterna!